Zahtjev da se na REFERENDUMU odlučuje o Predlogu zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja

U toku je rad na izradi Nacrta zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja kojim se nastoji da se omogući promjenu oznake pola i matičnog broja u ličnim dokumentima bez obaveze da se završe medicinski postupci promjene pola, kao i medicinske intervencije, a posebno se omogućava promjena pola djeci uzrasta od 15 godina.


Ovakvim zakonom se omogućava ideološko djelovanje među djecom u cilju popularizacije i promocije agende LGBTQ+ pokreta, i time istima daje pravo da suprotno uvjerenjima roditelja o načinu na koji vaspitavaju svoju djecu vrše uticaj na djecu u dobi kada djeca prolaze kroz vrlo osjetljiv period i u toku kojeg su sklona da donose nepromišljene odluke.

Zbog uticaja koji ovaj zakon može da ima na cjelokupno društvo u Crnoj Gori i značaja pitanja na koje se odnosi, mi građani Crne Gore tražimo da se o samom Zakonu o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja odlučuje na REFERENDUMU, keo jedinom načinu iskazivanja stvarne volje građana Crne Gore po pitanju načina uređenja zemlje i sistema vrijednosti u kojem mi kao građani hoćemo da živimo i da odgajamo svoju djecu.


Miomir Joksimović    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Miomir Joksimović da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...