ZAŠTITIMO ŠUME SUBOTICE!

OVOM PETICIJOM MI POTPISANI GRAĐANI TRAŽIMO:  

1.         Hitno zaustavljanje planske seče šuma na teritoriji gazdinske jedinice Subotičke šume, u predelu izuzetnih odlika Subotička peščara.

2.         Hitna zaštita preostalih stogodišnjih crnih borova na teritoriji gazdinske jedinice Subotičke šume – lokacija Tresetište, koji se ne nalaze u planu seče

3.         Hitno podizanje zaštite delova šume gde su pronađene zakonski zaštićene vrste gljiva

4.         Zamenu neadekvatnog modela upravljanja u gazdinskoj jedinici Subotičke šume kroz izmenu planskih dokumenata o gazdovanju. Umesto sadašnjeg komercijalnog modela gazdovanja, koji šumu tretira kao resurs u iskuljučivoj funkciji ostvarivanja prihoda i samofinansiranja preduzeća koje je korisnik, mora se uvesti zaštitarski modela gazdovanja kao ključni uslov opstanka šumskog ekosistema u predelu izuzetnih odlika Subotička peščare, jer je osnovna funkcija ovog šumskog pojasa vetrozaštita, sprečavanje erozije tla, povlačenja podzemnih voda i smanjivanje nanosa peska na poljoprivredno zemljište i naseljena mesta u okolini. Kod gazdovanja šumom akcenat mora biti na održavanju šume samo prorednom i sanitarnom sečom, uz potpuno izbacivanje komercijalne i čiste seče.

5.         Trajno plansko povećanje površina Subotičke šume.

6.         Unapređenje menadžmenta, monitoringa  i učešća građana u donošenju planova, kao i posebno poštovanje nizijskih šuma zbog njihovog vanrednog značaja.

7.         Sve buduće aktivnosti na očuvanju šume se moraju voditi u pravcu većeg učešća javnosti i građana u donošenju odluka, kako bi javnost mogla da utiče na donošenje planova i izmena šumskih osnova na osnovu kojih bi sprovodilo zaštitarsko gazdovanje šumom. Građani moraju imati prava na učešće u zaštiti šume jer je Subotička šuma javno dobro: deo gradskog nasleđa, predeo izuzetnih odlika, prirodno stanište ptica, životinja, biljaka i gljiva, čuvar biodiverziteta i vetrozaštitni pojas.

8.         Puno uključivanje grada Subotice, kao jedinice lokalne samouprave, u promenu pravnog položaja i tretmana Subotičke šume i promene modela gazdovanja u njoj u pravcu zaštitarskog gazdovanja.

9.         Subotička šuma treba da postane deo školskih programa subotičkih škola i redovne turističke ponude, na čemu treba da se angažuju nadležne gradske službe, ustanove i preduzeća, u prvom redu JP Palić Ludoš i Turistička organizacija.

10.   Grad Subotica mora prepoznati da Subotička šuma ima izuzetne društvene funkcije kao oaza svih građana i utočište za razne vrste porodičnog, sportskog i rekreativnog boravka, mesto za naučno-istraživački rad, zbog čega njeno očuvanje i unapređenje mora biti osnovni cilj gazdovanja.

INICIJATIVA ZAŠTITIMO ŠUME SUBOTICE

Zabrinuti zbog prekomerne seče, okupili smo se da bismo pomogli očuvanje Subotičke šume. Inicijativa za jedini cilj ima zaštitu šuma Subotice, odnosno svih šumskih predela u prostoru Subotičke peščare, jednako u okviru Područja izuzetnih odlika Subotička peščara, kao i izvan njega, kao i povećanje terena namenjen za pošumljavanje i time u budućnosti povećanje šumskih površina. Inicijativu Zaštitimo šume Subotice čine pojedinci i organizacije (udruženja, ustanove i sva druga pravna lica) koja dele njene ciljeve. Inicijativa se neće koristiti u svrhu promocije političkih stranki već će se baviti isključivo uključivanjem i informisanjem građana u očuvanje i unapređenje Subotičke šume. 


Zaštitimo šume Subotice    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Zaštitimo šume Subotice da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )