Zaštitimo Zemunski kej

Peticija građana opštine Zemun

„Zaštitimo Zemunski kej“  

Peticija “Zaštitimo Zemunski kej” je proistekla iz objektivne zabrinutosti građana opštine Zemun nakon obraćanja opštinskih vlasti medijima o izmeštanju Broda-hotela “Kompas” koji je usidren i povezan sa obalom Zemunskog keja, kao i o generalnim planovima o izgradnji Pristana za međunarodne brodove i podzemnog parkinga u Parku Kej. Nakon dužeg negodovanja, obraćanja medijima i ne pružanja odgovora, stanovnici Zemuna upućuju inicijativu za jasnije informisanje, transparente planovime i javno obraćanje GO Zemun, „BeogradVode” i „Parking Servisa”.  

 

Smatramo da pomenuti Brod-hotel obezvređuje jednu od najbitnijih karakteristika Zemuna, a to je vizurnost grada kao i funkcionalnost jedne od glavnih beogradskih oaza gde građani nalaze svoj mir, razonodu i rekreaciju. Iz višedecenijskog iskustva zabrinuti smo da se praksa postavljanja plovnih objekata duž desne obale Dunava na potezu od hotela “Jugoslavija” do restorana “Venecija” može nastaviti kao i do sada, gomilanjem nehigijenskog otpada na Velikom Ratnom Ostrvu i na samom keju. Godinama napušteni splavovi i restorani  ugrožavaju bezbednost građana kako na obali tako i na reci dotrajalim instalacijama, oštećenim mostovima i građevinskim otpadom i predstavljaju ruglo i za građane i za turiste. Potrebno je hitno utvrditi o kojim objektima je reč i eventualno razmotriti da li su te lokacije tolerantnije za pristan navedenih brodova i slicnog koji imaju dobru vezu sa gradskim saobraćajem i parkingom za razliku od gornjeg dela Zemunskog keja.  

Prema rečima sada već bivšeg predsednika opštine Zemun - Dejana Matića, koji je najavio  izgradnju novog Pristana na Zemunskom keju u aprilu ove godine, otvara novu veću zabrinutost. Izgradnjom Pristana direktno bi se ugrozila autentičnost Starog jezgra Zemuna koje je jasno upisano i evidentirano u Centralnom registru prostornih istorijskih celina Zavoda za Zaštitu Spomenika Grada Beograda. Kapaciteti i veličina današnjih turističkih i putničkih  brodova, koji se nemogu porediti sa onim lađama i brodovima koji su pristajali u bivšu luku kod “Stare Kapetanije” tokom prve polovine prošlog veka, direktno bi ugrozili novu a već oronulu obalo-utvrdu koja se ne održava. Ekološko, komunalno i zvučno zagađenje bi boravak na Zemunskom keju i šire učinio nemogućim. Potrebno je razmotriti  alternativnu lokaciju za bilo koje plovne objekte na Dunavu van poteza od restorana „Stari Šlep“ do kluba „Radecki“ izuzev članova ribolovačkih, kajakaških klubova i rezidenata.    

Plan i ideja da se od Parka Kej napravi Podzemna garaža je neprihvatljiva iz više razloga: dovodi se u pitanje sudbina jednog od najstarijih parkova Zemuna sa drvećem starim preko jednog veka i time će se zauvek izgubiti vredna gradska zelena površina. Park Kej je takođe deo celine Starog Jezgra Zemuna i upisan je i evidentiran u Centralnom registru prostornih istorijskih celina Zavoda za Zaštitu Spomenika Grada Beograda. Postoji veliki broj neuređenih i zapuštenih lokacija u centru grada koje treba smisleno preurediti i rekonstruisati, a potom eventualno prenameniti i izmestiti postojeća parking mesta i garaže kojima nije mesto na Zemunskom keju i Starom jezgru Zemuna, kao što je primer parkinga kod „Stare Kapetanije“ koji je na samom gornjem šetalištu. Peticija protiv ovog plana je vec pokrenuta ovde.        

Zaključujemo i želimo da se u što kraćem roku:  

1.    Javno iznesu i prezentuju planovi gore navedenih pitanja i projekata, uz svu prateću dokumentaciju i dozvole, urbanističko-arhitektonske nacrte spornog budućeg parkinga i pristana.

2.    Da se transparentno obrazlože urbanistčke, turističke, ekonomske, ekološke opravdanosti  i interesa projekata.

3.    Da se građanima Zemuna omogući osnovno građansko pravo na javno mišljenje, adekvatno informisanje, sugestije i konstruktivne kritike koje će doprineti obostranom razumevanju građana i nadležnih povodom pitanja spornog pristana, podzemne garaže, brod-hotela i svih budućih projekata na teritoriji opštine Zemun.  

Inicijativu pokreće grupa građana i administratora grupe ,,MOJ ZEMUN“ na društvenoj mreži  Fejsbuk (Facebook) uz podršku brojnih drugih grupa, udruženja i građana koji imaju jasan stav u očuvanju i zaštiti starih vrednosti, kulturnog nasleđa i autentičnog urbanističko-arhitektonskog plana, organizacije i prostornog uređenja Zemuna.  


Kontakt i linkovi:

https://www.facebook.com/Moj-Zemun-164323530303431/

https://www.facebook.com/groups/1463466470619451/

e-mail: mojzemun@gmail.com

15. april 2016, Zemun

 

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem MOJ ZEMUN da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Facebook