Грађанско васпитање обавезан предмет у основној и средњој школи у Србији

Након трагичних догађаја у Београду и Младеновцу постало је свима јасно да је васпитна функција у школама Србије атрофирала. Због тога је неопходно да се грађанско васпитање уведе као обавезан предмет у свим основним и средњим школама Србије, макар у два последња разреда основне школе и у последњем разреду средње школе док би у другим разредима овај предмет/програм остао у статусу бавезног и изборног.

Тражимо још:

1. Реформу наставних програма предмета грађанско васпитање у коме би у већој мери ушле теме којима би се ојачала емпатија код деце и учили о кривичној и прекршајној  одговорности за кршење права;

2. Бројчано оцењивање предмета грађанско васпитање у време када је оно обавезан предмет;

3.Објављивање уџбеника грађанског васпитања за ученике;

4.Грађанско васпитање би могли да предају само професори који су завршили факултете друштвено-хуманистичких наука.


Александар Лазић, Средња школа "Жикица Дамњановић "    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Александар Лазић, Средња школа "Жикица Дамњановић " da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...