Грађанско васпитање обавезан предмет у основној и средњој школи у Србији

Након трагичних догађаја у Београду и Младеновцу постало је свима јасно да је васпитна функција у школама Србије атрофирала. Због тога је неопходно да се грађанско васпитање уведе као обавезан предмет у свим основним и средњим школама Србије, макар у два последња разреда основне школе и у последњем разреду средње школе док би у другим разредима овај предмет/програм остао у статусу бавезног и изборног.

Тражимо још:

1. Реформу наставних програма предмета грађанско васпитање у коме би у већој мери ушле теме којима би се ојачала емпатија код деце и учили о кривичној и прекршајној  одговорности за кршење права;

2. Бројчано оцењивање предмета грађанско васпитање у време када је оно обавезан предмет;

3.Објављивање уџбеника грађанског васпитања за ученике;

4.Грађанско васпитање би могли да предају само професори који су завршили факултете друштвено-хуманистичких наука.


Александар Лазић, Средња школа "Жикица Дамњановић "    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Александар Лазић, Средња школа "Жикица Дамњановић " moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...