Peticija za ukidanje povlastica crnogorskim studentima


Gost

/ #73

2015-08-09 08:49

Ja sam rođena tamo, u sporu sam pred sudom za svoje nasledstvo punih 11. ( jedanaest) godina koje ne mogu da koristim, ali redovno plaćam porez.Mogu da dobijem samo privremeno boravište - najviše 3 (tri) meseca.
Crnogorci su u Srbiji na vlasti i na svim mogućim direktorskim i rukovodećim funkcijama što je nezamislivo za srbe u Crnoj gori.Naprotiv.Ustežu se da kažu da su srbi i pravoslavci.
Zar nije za očekivati da studenti iz CG plaćaju sve dažbine kao i ostali stranci?!