Hoćemo otvaranje Cetinjskog azila za napuštene životinje

Na teritorije opštine Cetinje, Crnogorske Prijestonice, sve više je napuštenih pasa i mačaka. Neodgovorna i sebična dvonoga bića 'ladno izbace na ulicu  dotadašnje ljubimce, ali ne samo iz Cetinja - puno više ih je iz drugih gradova, kojima je lakše da što dalje ostave prijatelja. Ne rijetko se dešava da keruša koja je upravo pred porođaj, završi u prigradskim naseljima Cetinja. Kola koja ih dovoze su različite registracije, iz skoro svih gradova u CG. Neophodno je naći način da se tom divljanju stane na put, počinioci kazne, a nesrećne životinje zbrinu u što bolje prihvatilište. DAJTE GLAS ZA OTVARANJE CETINJSKOG AZILA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE (ZA PSE I ZA MAČKE)! DAJTE GLAS ZA OPŠTE DOBRO, ZA HUMANOST!


Mirjana Aleksandrova Rajković    Kontaktirajte autora peticije