Inicijativa za unapređenje stanja u socijalnoj zaštiti

Socijalna zaštita je vitalni stub svakog društva, pružajući podršku najranjivijim članovima zajednice. Međutim, efikasnost i pravednost ovih programa često je pod uticajem regulatornih mehanizama, dok se istovremeno sistem socijalne zaštite u Srbiji suočava sa nedovoljnim brojem zaposlenih i velikim brojem korisnika.

U okviru izveštaja Evropske unije o napretku Srbije u procesu pridruživanja, u Poglavlju 19, jasno se ističe da tokom 2023. godine nije bilo povećanja mera obuhvata i adekvatnosti za pojedince i porodice u okviru šeme i finansijske socijalne pomoći, koja za cilj ima smanjenje siromaštva. Takođe, ističe se kao problem i veliki broj predmeta u centrima za socijalni rad, a mali broj stručnih radnika. Prema izveštaju Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, u periodu od 2013. do 2022. godine, broj zaposlenih je smanjen za 18,4%.[1] Broj stručnih radnika starijih od 60 godina u centrima za socijalni rad iznosi 18,4%. Uz zabranu zapošljavanja i odliv radnika usled odlaska u penziju, sistem socijalne zaštite će biti neodrživ. Prema proceni Državne revizorske institucije (DRI), postoje centri za socijalni rad koji rade bez socijalnih radnika, pravnika, pedagoga i psihologa. [2]

Ova inicijativa predstavlja korake ka poboljšanju tih mehanizama radi osiguranja pristupačnosti, transparentnosti i pravednosti u socijalnoj zaštiti i unapređenju položaja stručnih radnika i saradnika u sistemu socijalne zaštite. Navedeno je u skladu sa principima profesionalne etike stručnih radnika Srbije - suprotstavljanje nepravičnim politikama i praksama.

Ciljevi inicijative:

 1. Analizirati postojeće normative i izraditi preporuke za izmene i dopune zakonskih i podzakonskih akata;

 2. Definisati ciljeve u okviru socijalne zaštite kroz donošenje Strategije socijalne zaštite;

 3. Poboljšanje socio-ekonomskog položaja zaposlenih u sistemu socijalne zaštite;

 4. Povećati broj stručnih radnika i saradnika u sistemu socijalne zaštite, u skladu sa postojećim normama;

 5. Unaprediti pristup socijalnoj zaštiti kroz pojednostavljenje procedura i smanjenje birokratije, uključujući i promenu softvera „Sistema za zaštitu i automatizaciju instrumenta socijalne zaštite (SOZIS);

 6. Učini dostupnim način čuvanja i kontrole podataka iz Registra socijalnih karti, radi smanjenja zloupotreba u političke i druge svrhe,

 7. Povećati broj usluga socijalne zaštite u zajednici (broj sigurnih kuća, programa stanovanja uz podršku, programa podrške porodicama u riziku, programa za podršku deci sa problemima u ponašanju, povećati broj savetovališta itd.),

 8. Promovisati inkluzivnost u socijalnoj zaštiti, uz poseban fokus na osobe sa invaliditetom, starije osobe, decu bez roditeljskog staranja i druge marginalizovane grupe,

 9. Urediti centre za socijalni rad, sigurne kuće u skladu sa standardima pristupačnosti za osobe sa invaliditetom,

 10. Podstaći aktivno učešće korisnika socijalne zaštite u procesima donošenja odluka putem konsultacija i savetovanja.

 

Predloženi koraci:

 1. Donošenje Strategije razvoja socijalne zaštite uz uključivanje eksperata iz oblasti socijalne zaštite i socijalne politike i socijalnog rada, uključivanje univerzitetskih profesora, sindikata, strukovnih udruženja, zainteresovanih i aktivnih pojedinaca/ki;

 2. Hitno pokrenuti proces zapošljavanja novih radnika u sistemu socijalne zaštite, prema prethodno sačinjenoj proceni i planu prema prioritetima: uraditi/iskoristiti postojeće analize stanja po ovom pitanju, sačiniti hitan plan zapošljavanja radnika/ca prema prioritetima;

 3. Hitno pokrenuti proces unapređenja socio-ekonomskog statusa zaposlenih kroz formiranje jedinstvene cene rada za sve zaposlene i kroz izmenu Uredbe o koeficijentima za sve grupe poslova;

 4. Revizija postojećih zakona, podzakonskih akata koji regulišu socijalnu zaštitu radi identifkacije nedostataka i predloga za unapređenje;

 5. Revizija Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centara za socijalni rad u cilju redefinisanja javnih ovlašćenja i normativa kadrova;

 6. Formiranje nezavisnih tela za praćenje i ocenjivanje efikasnosti programa socijalne zaštite, sa uključenim predstavnicima korisnika usluga;

 7. Sprovođenje javne kampanje u cilju podizanje svesti i informisanosti građana/ki o pravima i dostupnim socijalnim programima, kako bi se osiguralo da su informacije dostupne svim potencijalnim korisnicima;

 8. Razvoj sistemskih mera prevencije - uspostavljanje i jačanje preventivnih programa i mera u socijalnoj zaštiti sa fokusom na identifikaciji potreba zajednica i pojedinaca, a ne na reakciji na postojeće probleme i posledice. Na taj način bi se smanjilo opterećenje i potreba za složenim intervencijama u socijalnoj zaštiti;

 9. Osnaživanje zaposlenih u oblasti socijalne zaštite kroz kreiranje besplatnih programa edukacija, obuka, radionica, u skladu sa globalnim trendovima i potrebama u zajednici, koji bi bili dostupni svim stručnim radnicima. Time bi se osigurao njihov kontinuirani profesionalni razvoj - podizanje nivoa stručnosti i efikasnosti, istovremeno bi se stvaralo i stabilnije okruženje za korisnike socijalne zaštite.

Zaključak: Unapređenje položaja zaposlenih i unapređenje regulatornih mehanizama socijalne zaštite ključno je za izgradnju pravednijeg i inkluzivnijeg društva. Kroz ovu inicijativu, težimo stvaranju sistema u kome će zaposleni biti zadovoljni svojim radnim uslovima. Težimo tome da povećanjem mogućnosti da zaposleni pruže različit spektar usluga korisnicima, bude omogućen pristup svima koji su u potrebi, uz poštovanje njihovih prava i dostojanstva. Ovo treba da bude zajednički napor svih relevantnih aktera – vlasti, civilnog društva, korisnika usluga i zajednice u celini – kako bi izgradili sistem socijalne zaštite po meri svih građana.

 

Napomena: Tekst inicijative sa potpisima organizacija i pojedinaca/ki biće predat nadležnim ministarstvima na dan Međunarodnog dana socijalnog rada 19. marta 2024.

[1] http://www.zavodsz.gov.rs/media/2572/izvestaj-o-radu-csr-u-2022-godini.pdf

[2] https://www.politika.rs/scc/clanak/594976/Centri-za-socijalni-rad-rade-i-bez-socijalnih-radnika


Gordana Marčetić-Radunović, udruženje "Sociativa" i Milica Glišić, Društvo socijalnih radnika Srbije    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Gordana Marčetić-Radunović, udruženje "Sociativa" i Milica Glišić, Društvo socijalnih radnika Srbije moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...