PROTIV ZAGAĐENJA: Zahtevamo konkretne mere!

ZAGLAVLJE_ZA_PETICIJU.jpg

Zahtevamo konkretne mere za poboljšanje kvaliteta vazduha u našim gradovima! 

Zagađenje vazduha ostavlja ozbiljne posledice po sve naše građane. Ono izaziva bolesti pluća i srca, moždani udar, sterilitet, kao i brojne druge probleme. Troškovi lečenja obolelih mere se milijardama evra koje kroz zdravstveni sistem, plaćamo svi. Najteža posledica svakako je činjenica da oko 15 hiljada ljudi svake godine umre od posledica zagađenja.

Najčešći izvori zagađenja su velika energetska i industrijska postrojenja u okolini naših gradova, a posebno kada ona koriste fosilna goriva lošeg kvaliteta. Zatim veliki broj malih ložišta na koje se greju domaćinstva, koja u zbiru postaju veliki zagađivači gradova ili saobraćaj koji je posebno važan za specifične delove urbanih sredina. U različitim gradovima ili u različitim delovima grada, pojedini zagađivači učestvuju u većoj ili manjoj meri.

Mere smo grupisali u 6 oblasti: 

1) Promeniti način kako dobijamo energiju i umesto fosilnih goriva, kao što su ugalj ili mazut, početi da koristimo energiju sunca i vetra. Srbiji je neophodna energetska tranzicija i prelazak sa fosilnih na održive izvore energije, ali tako da ona ne ugrozi radna mesta velikog broja radnika koji rade u ovom sektoru.

2) Smanjiti emisiju štetnih gasova pri dobijanju toplote, tako što ćemo obezbediti toplofikaciju gradova i prelazak domaćinstava sa individualnih ložišta, na sistem daljinskog grejanja. Hitno ćemo obezbediti da toplane koje koriste mazut pređu na goriva višeg kvaliteta. Građanima kojima je priključak na sistem daljinskog grejanja nedostupan, posebnim fondom ćemo pomoći da unaprede svoja grejna tela, a striktnim kontrolama tržišta obezbedićemo visok standard dostupnih goriva. Teret podizanja standarda grejanja ne sme pasti na leđa već osiromašenih građana.

3) Posebnim fondom i stimulacijama, poboljšati energetsku efikasnosti objekata u kojima živimo i radimo i tako smanjiti potrošnju energije, zagađenje, ali i sopstvene troškove. Ovo je ujedno i velika prilika za nova radna mesta i zaradu velikog broja ljudi koji će na ovom velikom poslu raditi.

4) Striktnim kontrolama obezbediti da sva industrijska postrojenja poštuju najviše ekološke standarde, a ni u kom slučaju ne smemo dozvoliti izgradnju novih postrojenja sa prljavom tehnologijom, kao što su spalionica u Vinči, Rio Tinto, Ling Long i slični.

5) Planiranje i izgradnju saobraćajne infrastrukture fokusirati na ulaganje u javni prevoz kako bismo rasteretili automobilski saobraćaj i smanjili i gužve i zagađenje. Kroz izgradnju infrastrukture i promociju alternativnog prevoza, obezbedićemo njegovo veće učešće u saobraćaju.

6) Redovno i tačno informisati građane tako da smo svi upoznati i sa rizicima i sa merama koje se preduzimaju da se unapredi kvalitet vazduha u Srbiji. Posebno ćemo raditi na informisanju osetljivih kategorija stanovništva, mladih i dece kako bi na pravi način mogli da se zaštite u danima ekstremnog zagađenja. Neophodno je obezbediti pravovremene zdravstvene savete i brigu za sve građane u danima kada je vazduh opasan po zdravlje.

Detaljnije o merama 
https://nedavimobeograd.rs/inicijativa-za-cist-vazduh/ 

 

Podelite i pozovite prijatelje da potpišu peticiju! 

  

Ne davimo Beograd! 
Čiji grad?


Ne davimo Beograd    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Ne davimo Beograd moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vaš broj telefona javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...