Kristina Rajic

Поштоване колеге, наставници, родитељи и грађани Републике Србије, уколико сте сагласни с тим да је потребно да Школски правилник садржи МОРАЛНУ КОМПЕТЕНЦИЈУ УЧЕНИКА, потпишите овај захтев, који ћемо потом проследити Заводу за унапређење образовања и Министарству просвете.

Нови школски стандарди ће ускоро бити усвојени. Међутим, врло је забрињавајуће да међу бројним компетенцијама које ученици треба да стекну у току свог школовања, НЕ ПОСТОЈИ МОРАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА. Питање морала у смислу јасне свести о исправности поступака са становишта правде, у смислу диференције добра и зла, осећања одговорности, очигледно није пожељно у нашем систему.

Увидом у званичне обавезујуће предметне компетенције објављене у ПРАВИЛНИКУ О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ГИМНАЗИЈУ, који је објављен у ПРОСВЕТНОМ ГЛАСНИКУ Службеног гласника Републике Србије, година LXIX – број 4, 2. јун 2020: Београд: Јавно предузеће „Службени гласник”, можемо констатовати да, осим у уводном делу у ком су уопштено дати циљеви предмета српског језика и књижевности, ни исходи ни стандарди нити предметне компетенције не садрже одредбе о моралу. У савременом свету, добро, као и зло, крајње је релативизовано, а то је и декларативни захтев нашег школства.

Истраживачки задатак попут: „Процените са моралног становишта основни мотив (побуду) који покреће главног јунака на акцију. (…) У чему је васпитна вредност бајке?“ (М. Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, 1999: 519) и слични примери из некадашње наставне праксе, изостали су из званичног школског Правилника, који су наставници у обавези да поштују.

Реч морал једино се спомиње у оквиру исхода напредног нивоа, стандарда који су пред усвајањем, међутим, искључиво у циљу толеранције према морално различитим перспективама: “СРП.СО.Н.3.1. Разумеју моћ језика као средства изражавања различитих димензија људских искустава (друштвених, културних, моралних, духовних и естетских), уважавајући контекст и различите перспективе.”

Пред наставницима су обавезујуће одредбе на основу којих ће ученике усмеравати ка толеранцији према моралним изопачењима, на шта нас друштво већ деценијама припрема медијским садржајима. Верујем да многи наставници нису свесни ситуације јер је пред њима шума бројева којима су означена упутства о стандардима, исходима, циљевима и компетенцијама ученика, како би се прикрила суштина, како се она не би уочила. Останемо ли неми пред овом ситуацијом, свесно ћемо морално урушавати појединца и читаво друштво.

Овим апелујем на колеге, родитеље и читаво друштво да се спаси што се још спасти може. Одредбе о моралу нужно, и то експлицитно, морају бити део ПРАВИЛНИКА О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА у току целокупног процеса школовања.

Кристина Рајић, наставник српског језика и књижевности


Kristina Rajic    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Kristina Rajic da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...