PETICIJA STUDENATA PRIMENJENE MATEMATIKE PMF UNS

Prirodno-matematički fakultet Novi Sad

Trg Dositeja Obradovića 4

Novi Sad

Dekan

 

 

Poštovana,

 

Mi smo studenti Primenjene matematike na Prirodno Matematičkom Fakultetu (u daljem tekstu PMF), Univerziteta Novog Sada (u daljem tekstu UNS). Smatramo da smo oštećeni u više tačaka i zahtevamo hitan sastanak sa nadležnim osobljem PMF (Dekan, Direktor Departmana za Matematiku i Informatiku, Sekretar...) na koji bi poslali nasa 3 predstavnika.

Upisani smo godine 2008/2009. Te godine je prvi put uveden sistem studiranja 3+2. (3 godine osnovnih studija koji donose 180 ESPB, i 2 godine master studija koji donose 120 ESPB).

Navedene su tačke po kojima smo mi bili oštećeni za vreme studiranja:

Kao što znate, prošle godine, kada smo po planu i programu bili studenti treće godine (tada završne), većina studijskih programa na UNS koji su bili na sistemu 3+2 su vraćeni  na 4+1. Razlozi za to su bili mnogi, među kojima su:

 


  1. nepriznavanje naziva bachelor od strane Zavoda za zapošljavanje Republike Srbije.
  2. nemogućnost nastavka studiranja na fakultetima i visokoškolskim ustanovama koje su bile na sistemu 4+1.

 

Kada je došlo do te promene na ostalim studijskim programima, konkretno na Departmanu za matematiku i informatiku (u daljem tekstu DMI), studentima na studijskim programima Matematike i Informatike je bio ponuđen izbor: da li žele da studiraju po sistemu 3+2 ili 4+1. Nama, studentima Primenjene matematike to nije bilo ponuđeno, pod izgovorom da bi akreditacija našeg studijskog programa po sistemu 4+1 trajala 2 godine.

2. Od godine 2008/2009, sistemi provere znanja iz predmeta koji se predaju na smeru Primenjena matematika su se menjali na godišnjem nivou:

U školskoj godini 2008/09 provera znanja se odvijala po sledećem sistemu:


Iz svakog predmeta postojale su predispitne obaveze i završni ispit. Pod predispitnim obavezama mislilo se na kolokvijume, testove, seminarske radove, prisustvo na predavanjima i vežbama, i aktivnost. Kolokvijumi, testovi i ostali nacini provere znanja su se sprovodili tokom semestra u kom se predmet predavao. Takodje, njih je bilo moguće polagati i u narednih 6 ispitnih rokova. Završni ispit se polagao nakon što smo stekli dovoljno bodova iz predispitnih obaveza.

 

U školskoj godini 2009/10 provera znanja se odvijala po sledećem sistemu:

Iz svakog predmeta postojale su predispitne obaveze i završni ispit. Pod predispitnim obavezama mislilo se na kolokvijume (eventualno prisustvo nastavi i aktivnost) koji su bili organizovani tokom semestra, i koji su se van semestra mogli polagati isključivo u avgustovskom roku (koji dotad nije postojao), i to SAMO jedan predmet iz zimskog i jedan predmet iz letnjeg semestra.  Završni ispit se polagao nakon što smo stekli dovoljno bodova iz predispitnih obaveza.

 

U školskoj godini 2010/11 provera znanja se odvijala po sledećem sistemu:

Svaki predmetni profesor je mogao birati jedan od 4 ponuđena modela za proveru znanja. (o modelima opširnije u nastavku)

 

 

Ovim je bilo uskraćeno pravo studenta u više tačaka:

 

Statuta UNS:

“Права и обавезе студента

Члан 122.

(1) Студент има право:

2. на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на

студије;

4. да буде упознат са правима, обавезама и дужностима на почетку школске

године;”

 

 

3.  Pri kraju školske godine 2010/11, kada se odvijala promena na ostalim studijskim programima, što se sistema tiče, mi nismo bili obavešteni do početka školske godine 2011/12 da li se i kod nas desila promena. Time nam je opet uskraćeno pravo na blagovremeno obaveštavanje.

 

4. Uskraćeno nam je polaganje ispita iz predmeta iz letnjeg semestra u aprilskom roku, pod izgovorom da ne možemo da polažemo ispite iz predmeta čija se nastava u tom trenutku odvija.

Napomena: mi te predmete nismo ponovo upisivali, te nismo imali dužnost da ispunjavamo bilo kakve predispitne obaveze preko kontinuiranih provera znanja (koje ni ne postoje).

 

5. O modelima provere znanja:


Model B

Nastavnik u toku semestra, dok traje nastava, moze (a ne mora) da organizuje jedan kolokvijum koji nije obavezan za

studente jer taj kolokvijum ne ulazi u predispitne obaveze i poeni koji se na tom kolokvijumu osvoje predstavljaju

ekstra poene. Nastavnik na kraju semestra organizuje pismenu proveru znanja celokupnog gradiva, ta provera znanja

predstavlja predispitnu obavezu i ta provera znanja se odvija u 5 ispitnih rokova,   za predmete iz zimskog semestra

predispitne obaveze se polazu u januarskom, aprilskom, junskom, avgustovskom i septembarskom roku, a za

predmete iz letnjeg semestra u junskom, avgustovskom, septembarskom i januarskom roku sledece skolske godine.

Po ovom modelu se direktno krši statut PMF jer po pomenutom modelu pismeni ispit spada u predispitne obaveze.

 

Po statutu PMF:

 

 

 

Члан 29.

(1) Испит је облик провере знања.

(2) Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено, писмено и усмено, односно практично

 

Члан 30.

(1)   Студент полаже испит непосредно по завршетку наставе из тог предмета


Члан 27.

(1)  Уз континуирану проверу знања и успешности у студирању за сваки предмет

студент полаже испит (практично, писмено и/или усмено), а коначна оцена састоји се из

три доприноса:

1)  први део оцене студент добија кроз предиспитне обавезе,  континуираним

праћењем знања (колоквијуми,  домаћи и семинарски радови,  практични рад у

лабораторији и на теренској настави...)

2)  други део оцене односи се на оцењивање дела садржаја предмета,  а уколико

студент не приступи таквом начину испитивања, наставник га испитује све садржаје

дефинисане наставним планом тог предмета, на испиту.

3)      трећи део оцене студент остварује на испиту.

 

 

Ovo je samo jedan od modela provere znanja. Ovi modeli se ne nalaze u statutu PMF-a, i oni nisu napisani od strane nadležnih organa.

 

 

6.  Prijemni ispit na Master studije primenjene matematike.

 

Konkurs za prijemni ispit je objavljen u junu 2012. Samim tim je prekršen statut UNS:

Конкурс за упис на студије

Члан 111.

(1) Одлуку о расписивању конкурса за упис на студије доноси Сенат, по правилу

најкасније до 25. априла за наредну школску годину на предлог наставно-научног већа

високошколске јединице и програмских већа за интердисциплинарне студије.
Napomena: prijemni ispit za master studije na DMI postoji isključivo za smer primenjene matematike. On je planiran da se održi 30. jula 2012. godine. To je jedini prijemni ispit za master studije koji se održava pre završetka školske godine 2011/12.

 

 

 

 

 

Studenti Primenjene matematike