POKRETANJE POSTUPKA ZA IZBOR U ZVANJE DOCENTA

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani podnose i zahtevaju odgovor na

  PETICIJU  

Za HITNO poništavanje Odluke donesene na IV redovnoj sednici Katedre za stočarstvo Poljoprivrenog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu održanoj 15. aprila 2016. godine o nepokretanju postupka za izbor u zvanje docenta dr Dragomira Lukača, i za HITNO pokretanje postupka za izbor u zvanje Docenta i zasnivanje radnog odnosa na istom fakultetu  

Obrazloženje  

Dr Dragomir Lukač je bio student Poljoprivrednog fakulteta i za vreme sedmogodišnjeg nastavnog rada na istom fakultetu je stekao status jednog od najboljih i najuspešnijih mladih naučnih radnika iz oblasti Genetike i Oplemenjivanja životinja, što potrvrđuje i 112 naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima, domaćim i međunarodnim skupovima, od kojih je 20 publikovano u vrhunskim međunarodnim časopisima sa SCI liste, što ga svrstava u najviši rang istraživača Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa indeksom kompetentnosti od 196. U nastavnim i obrazovnim aktivnostima dr Lukač se pokazao kao jedan izuzetno dobar i korektan asistent, pedagog i čovek, kvalifikovan za posao koji obavlja, koji zna da prenese znanje na studente što govore i dobijene ocene od strane studenata različitih smerova kojima je dr Lukač držao vežbe (4,98; 4,94; 4,80; 4,79; 4,79; 4,50; 4,44; 4,40; 4,00). Smatramo da je, s obzirom na kvalitete i želju dr Lukača da ostane na fakultetu, u interesu kako samog Poljoprivrednog fakulteta tako i celokupne akademske zajednice da zadrži ovakvog naučnika, predavača i čoveka. Na osnovu svega iznetog, zahtevamo da se pokrene postupak izbora u zvanje docenta i zasnivanje radnog odnosa dr Dragomiru Lukaču budući da on to zaslužuje. Zahtevamo da se za ovakvu sramnu i nepromišljenu odluku sankcionišu svi oni koji su naneli štetu kako dr Dragomiru Lukaču tako i štetu i ugled Poljoprivrenom fakultetu. Na kraju, zahtevamo da se konačno stane na put proterivanju vrednih, pametnih i uspešnih ljudi od strane nekvalitetnih pojedinaca koji imaju moć, a kojima je dato pravo da odlučuju ko treba da ostane na fakultetu i da se bavi naukom, te da se igraju ljudskim sudbinama i životima. I na kraju zahtevamo da se stane na put nepotizmu na Univerzitetu u Novom Sadu i zapošljavanju nekvalitetnog nastavnog i naučnog kadra jer studenti zahtevaju i zaslužuju mnogo bolje od toga.

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Doktori nauka da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Facebook