Ukidanje master studija kao uslova za rad u skolama