Решење статуса ИРЛ корисника ПНН

 

Ми доле потписани грађани Републике Србије,
обраћамо се Народној скупштини, као носиоцу законодавне власти у Републици Србији, са захтевом да размотри и донесе закон или други општи акт из надлежности Републике Србије (Устав Р.Србије, чл.98. и чл99. тачка 7.), а којим би се омогућило повећање привремене  новчане накнаде (ПНН), као и  решење коначног статуса интерно расељених лица (ИРЛ) корисника ПНН. Накнада се тренутно исплаћује по обрачуну минималне зараде у Републици Србији за период (јун- децембар 2006 године).
Обзиром да је инфлација узела маха , цене вртоглаво расту принуђени смо на овај корак.

Ко су ИРЛ корисници ПНН?
ИРЛ корисници ПНН су лица која су била запослена до немилих догађаја 1999год. у државним и друштвеним организацијама на Косову и Метохији, без своје воље, без своје кривице, били су принуђени да напусте радна места и огњишта.
Како се нису створили услови да се врате у домове и на радна места, Влада Републике Србије је донела одлуку о привременом делимичном збрињавању ових лица тј.
Закључкак Владе Републике Србије
(05 број 02-4586/2003-001 од17 јула 2003.године):

Интерно расељена лица која су до 9. јуна 1999. године била у радном односу у друштвеним организацијама, у друштвеним предузећима на Косову и Метохији, а по том основу не примају зараду, која такође испуњавају и ове услове:
-нису засновали нови радни однос,
-немају услове за пензију,
-нису остварили право на новчану накнаду у време незапослености,
-не остварују приход по основу рада и имовине,
остварују право на привремену новчану накнаду.
Администратор исплате ове накнаде је НСЗ Србије.
Поред овога, радници који су радили у јавним установама, предузећима и локалним самоуправама на Косову и Метохији, ако након расељења нису радно ангажовани, примају такође ПНН, али директно из буџета свог послодавца, нпр. из надлежног министарства (просвете, здравства, управе и локалне самоуправе, унутрашњих послова или неког другог).
ПНН по Закључку Владе Републике Србије од 17 јула 2003.године, обрачунава се у висини минималне зараде утврђене у складу са законом за период  (јануар - јун 2003.године.)
Цена рада у том периоду била је 27 дин по сату.
Прим: Ако узмемо месечни просек 174 радних сати,
(174 x27=4698 дин)је био износ ПНН.

Формално посматрано сви корисници привремене новчане накнаде се сматрају запосленим лицима, а на основу накнаде остварују право на здравствено и пензионо осигурање.

Закључком Владе Р.Србије (05број:120-335/2007 од 11.јануара 2007.године), извршена је корекција износа висине ПНН и исплаћује се у износу од 8526 динара  - важно је напоменути да је  то је минимална зарада обрачуната за период  (јун -децембар 2006.године)
Минимална цена рада  2006-те године у том периоду била је 49 динара по сату, па је нови износ ПНН по рачуници био ( 174 x49=8526)

Закључаком Владе РС (05 број: 120-605/2010 od 26. августа 2010.године), Влада је само дефинисала наставак исплате ПНН, али са овим закључком није извршена никаква корекција висине ПНН, накнада је остала  иста и исплаћује се по обрачуну минималне зараде за период (јун - децембар 2006).

Данас, 2023-е године минимална цена рада  је  230 динара по сату, међутим ИРЛ која на жалост још увек испуњавају горе наведене услове за ПНН,  добијају је по обрачуну из 2006 -те године.

Корисници ПНН који живе на Косову и Метохији добијали су накнаду увећану за 30 %. 
Г. председник Вучић je у пролеће ове године објавио, да ће њима накнада бити повећана на 20000 дин. месечно, што је и остварено.  Нека је, међутим направљена је дискриминацијa нас ИРЛ, јер је њихова накнада повећана за 90%, док је ИРЛ корисницима накнада остала  иста и исплаћује се још увек у износу од  8526 динара.

ИРЛ  корисници ПНН нису нерадници, једноставно послодавци нам нису излазили у сусрет, често је то што смо формално запослени био разлог да не добијемо посао.
НСЗ и надлежна министарства  нису имала послове, које би понудили  овим лицима.
Обзиром да послодавцима нисмо били интересантни док смо били млади, снажни и здрави, сви су изгледи да ћемо у будуће  то бити још мање.
Банке нису хтеле да нам одобре кредите, да покренемо сопствени посао, јер рачуни на којима се исплаћује ПНН, ( Штедне књижице - Поштанске штедионице) тј.депонентни рачуни су они које кредитни биро не види.

Са 8526 дин. није могуће преживети, а и обавезе су велике, зато су  ИРЛ принуђени да раде у неформалном сектору, на сезонским пословима, услужне послове  и послове као што су помоћ у кући, брига о деци или старима а зараде коју остварују углавном су испод минималнене.

Намеће се питање:
Колико ће још  моћи ова лица  да раде те послове обзиром да су 50+ година старости? 
Многи су већ болесни, користе скупе лекове и већ тешко преживљавају.

Након свега наведеног, можда би најреалније било, наравно у складу са Уставом Р.Србије и законима да  државне власти, размотре могућност пензионисања ИРЛ корисника ПНН, а што би њима помогло да се коначно осете као пуноправни грађани Републике Србије.

У нади да ћете нас чути и изаћи у сусрет.

Група ИРЛ корисника ПНН


Група ИРЛ корисника ПНН    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Група ИРЛ корисника ПНН da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...