SAČUVAJMO KOLARAC!

Zadužbina Ilije Kolarca na ivici je opstanka, piše Danas.

Novca za osnovno održavanje prostora nema, sredstava za program je sve manje i manje iz godine u godinu, a zaposleni su na minimalcu.

Kako navodi, novca nema ni za osnovne stvari. Za normalno funkcionisanje ustanove potrebno je mesečno oko milion i po dinara. A taj novac ne mogu da dobiju ni od države ni od grada, pošto po zakonu ni jedni ni drugi nisu zaduženi za održavanje zadužbina čiji su osnivači privatna lica.

Obraćali su se gradonačelniku, sekretarijatu, ministarstvu, Republičkom odboru za kulturu, ali svi kažu "nismo osnivači". Prihodi od programa i izdavanja sala nisu dovoljni. Zaposleni predlažu modela po kome funkcionišu SANU i Matica srpska.

Kolarac se našao u nezavidnoj situaciji nakon donošenja Zakona o zadužbinama i fondacijama, koji zadužbine definiše kao nevladine organizacije, i po kome one nisu ni u čijoj nadležnosti.

Koncertna dvorana Kolarca je stara 85 godina i ruinirana je.

Pomozite da očuvamo jednu od retkih preostalih centara učene kulture.


Sofija Grebenarović    Kontaktirajte autora peticije