STAVIMO TAČKU NA PLJAČKU PENZIONERA SRBIJE

Podržavam  donošenje zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO  prema predlogu Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije.

Posle potpisa ove peticije, dobićete E-mail gde treba klikom da ga potvrdite-verifikujete.

Stavimo_tačku_na_pljačku_penzionera_Srbije1.jpg

    Penzijskim sistemom Srbije je obuhvaćeno oko 1 660 000 penzionera i oko 2 700 000 stalno i zaposlenih na privremenim i povremenim poslovima a njegov godišnji budžet iznosi preko  6,7 milijardi evra. Izmenama Zakona o PIO 2014. godine je došlo do deformacija u upravljanju i finansiranju RF PIO, umanjivanja prava i diskriminacije u ostvarivanju stečenih prava sadašnjih i budućih penzionera. Navedenim izmenama Zakona Vlada RS je, suprotno Ustavu i Zakonu, preuzela većinsko upravljanje Fondom tako što je broj članova Upravnog odbora smanjen sa 21 na 7 od kojih su 4 predstavnici države, nadzorni odbor Fonda je ukinut, obustavljena su redovna 6-mesečna usklađivanja penzija i uvedeni doživotni penali za odlazak u prevremenu starosnu penziju. Do izmena Zakona PIO u decembru 2014. godine Fondom su ravnopravno upravljali predstavnici njegovih korisnika-penzionera, osiguranika – zaposlenih i poslodavaca. Posle izmena Zakona su  prekinute aktivnosti na sprovođenju planirane i započete reforme Fonda započete 2012. godine u cilju povećanja njegove održivosti. Odlukama novoformirnog Upravnog odbora Fonda obesmišljene su 24 pozitivne pravosnažne presude sudova u postupcima koje Fond vodio radi dokazivanja vlasništva nad banjama jer su odlukama neustavnog upravnog odbora predate Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije radi njihove privatizacije. Upravni odbor se 2014. godine nije suprotstavio smanjenju penzija i obustavi redovnog usklađivanja penzija zbog inflacije i rasta BDP iako penzionerima smanjenjem nije isplaćeno oko 840 milona evra a nedovoljnim ili prekidom redovnog usklađivanja penzija od 2012 do 2020. godine prema procenama  ekonomista čak 3-4 milijarde evra.  U periodu od 2016. godine penzionerima je, uvredljivo, pred svake izbore, dodeljivana simbolična novčana pomoć a od oktobra 2018. godine delu penzionera se isplaćuje simbolično uvećanje uz penzije koje su bile manje od 34 000 dinara iako su u posebno teškom materijalnom položaju nalaze penzioneri sa najnižom penzijom. Pred parlamentarne izbore 2022. godine penzionerima je obećana isplata 20 000 dinara na koji način vlastodršci pred izbore korumpiraju novcem otetim od penzionera.  U toku 2019 i 2020. godine izvršena je privatizacija Kuršumlijske i Vranjske banje u postupcima koje je Savet za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije ocenio da su sa elementima sistemske korupcije i kriminala zbog čega je Udruženje sindikta penzionisanih vojnih lica Srbije Tužilaštvu za organizovani kriminal protiv učesnika podnelo krivičnu prijavu.

Izmenama i dopunama Zakona o PIO će biti izvršeno usklađivanje Zakona sa odredbama Ustava Republike Srbije i međunarodnim konvencijama čiji je potpisnik Republika Srbija a potrebna izdvajanja za penzije će biti u granicama 11% BDP kako je sporazumom sa MMF 2014. godine definisano, suprotno nastojanjima vladajućih koalicija od 2012. godine da se učešće troškova za penzije svede ispod 9 odsto BDP a njegova najvrednija imovina rasproda.

Reformom penzijskog sistema se obezbeđuje:

a)     Formiranje Upravnog i Nadzornog odbora Fonda  PIO i obezbeđenje većinske zastupljenosti predstavnika osiguranika-budućih penzionera i korisnika-sadašnjih penzionera.

b)     Ostvarivanje stečenih prava korisnika i osiguranika Fonda odnosno povraćaj neisplaćenih delova penzije zbog primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija i prekid diskriminacije vojnih penzionera.

c)     Vanredno usklađivanje penzija zbog njihovog neusklađivanja u potrebnom obimu od 2012 do 2019. godine.

d)     Definisanje korektnije formule za zakonsko usklađivanje penzija, dva puta godišnje i to sa punim procentom rasta cena i 50 odsto rasta zarada. 

e)     Izjednačavanje najniže penzije poljoprivrednika sa najnižom penzijom korisnika iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti.

f)      Ukidanje trajnog smanjenja penzija sa 40 godina radnog staža zbog odlaska u prevremenu starosnu penziju posle ispunjenja godina potrebnih za starosnu penziju. g)     Podizanje najniže penzije na 35 odsto prosečne plate ili uvođenje socijalnog dodatka uz penziju koji ne bi bio proporcionalan visini penzije nego bi zavisio od ukupnog imovinskog stanja porodice penzionera a bi bio finansiran iz budžeta.

h)     Ukidanje obaveze Fonda PIO da uplaćuje u Fond za zdravstveno osiguranje oko 600 miliona evra. Država bi iz budžeta direktno dotirala sredstva  za zdravstvenu zaštitu penzionera i starih lica u Fond  zdravstvenog osiguranja i ta sredstva se ne bi računala kao izdvajanje za penzije.

i)       Regulisanje postupka utvrđivanja i provere reprezentativnosti organizacija penzionera potrebne za određivanje njihovih predstavnika u organe upravljanja Fondom. j)      Upravljanje imovinom RF PIO i ostvarivanje prihoda po tom osnovu.

k)     Obezbeđenje izvornih prihoda Fonda radi obebeđenja njegove nezavisnosti i finasijske održivosti ( imovniski udeli u JP, rudna renta, takse na lekovitu  vodu, industrijsko drvo i poljoprivredno zemljište)

l)      Formiranje saveta za socijalni položaj penzionera i starih lica...  

Reformom bi bila obezbeđena sigurnost zaposlenih, koji sada uplaćuju doprinose PIO da će ostvariti penziju dovoljnu za dostojanstvenu starost na osnovu uplaćenih doprinosa PIO Povećalo bi se poljuljano poverenje građana-osiguranika u penzijski sistem i broj onih koji sami uplaćuju ili zahtevaju od poslodavca da im se uplaćuju doprinosi na stvarnu platu kao osnovicu čime bi se dodatno uvećali prihodi Fonda. 

Predlog zakona je doprinos Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije PROMENI SISTEMA u kojem su penzioneri osiromašeni i diskriminisani da bi se konačno STAVILA TAČKA NA VIŠEGODIŠNJU  PLJAČKU PENZIONERA SRBIJE.

Predlog zakona će biti dostavljen Vladi Repubile Srbije, Narodnoj skupštini Republike Srbije i svim strankama koje učestvuju na parlamentarnim izborima kako bi se o njemu izjasnile. Borbu za održiv penzijski sistem i odbranu stečenih prava sadašnjih i budućih penzionera treba zajedno da vode sindikalne organizacije zaposlenih i penzionerske organizacije.

Predlog zakona, sa potpisima podrške peticiji, će biti predati Vladi Srbije i Narodnoj skupštini Republike Srbije na protestu penzionera u prvoj polovini marta 2022. godine u Beogradu...

Inicijativama pred državnim organima, kampanjama pokretanja sudskih postupaka pred domaćim i ESLJP u Strazburu, objavama i gostovanjima na medijima sprečili smo zaboravljanje jedne od najvećih nepravdi i pljački u Srbiji. Pred parlamentarne izbore obavežimo buduću vlast da sprovede reformu penzijskog sistema i vrati oteto.

Molimo vas da o peticiji obavestite kako sadašnje tako i buduće penzionere jer je reforma penzijskog sistema Srbije  za njih još i važnija...  

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO možete pogledati na linku:   https://docs.google.com/document/d/1sYRGO1D_J-C9t7XodfqXLkqOkYRtRwNw/edit?usp=sharing&ouid=110850198813582847608&rtpof=true&sd=true

 


Јован Тамбурић, Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Јован Тамбурић, Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vaš broj telefona javno na mreži.

Ove informacije nećemo javno prikazivati na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...