TRAŽIMO SMENU GORANA PUZOVIĆA, DIREKTORA SRBIJAVODA

viber_slika_2023-06-13_02-14-39-185.jpg

 

Svake godine imamo velike poplave u gradovima i selima Srbije koje nanose ogromnu štetu, i odnose ljudske živote...

Javno vodoprivredno preduzeće Srbijavode je nadležno za održavanje, izgradnju i čuvanje sistema za odbranu od poplava.

JVP Srbijavode dopušta nelegalnu izgradnju u koritima reka, bušenje nasipa i druge opasne radnje zbog čega nam prete poplave, ugroženi su životi i imovina ljudi.

Godinama građani prijavljuju oštećivanje sistema za odbranu od poplava Srbijavodama i oni ne preduzimaju mere iz svoje nadležnosti.

Tražimo da se smeni Goran Puzović, direktor Srbijavoda, kao i da odgovara za nečinjenje prema zakonu.

viber_slika_2023-06-12_18-36-19-557.jpg

viber_slika_2023-06-12_18-37-12-163.jpgviber_slika_2023-06-12_19-10-48-217.jpgviber_slika_2023-06-12_20-13-30-013.jpg
viber_slika_2023-06-12_19-17-42-609.jpgviber_slika_2023-06-12_18-35-35-4031.jpgviber_slika_2023-06-12_19-20-32-882.jpgviber_slika_2023-06-12_19-43-49-421.jpgrsovci-3.jpg

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Savski Nasip da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...