STOP MHE na svim rekama Srbije.

                                             

P1040394_2.jpg 

Да би Србија, ако то жели, била чланица Европске Уније, "она има обавезу да до 2020. користи 27% електричне енергије из обновљивих извора, а тренутно смо на бројци од 22-24%. Највише енергије из обновљивих извора би дали енергија ветра и сунца који готово да немају никакав штетан утицај на животну средину, док би МХЕ дале мизерну струју, а велику штету. Штету би имали сви ми осим инвеститора и њихових сарадника. Они ће напунити новчанике, а ми ћемо остати без најважнијег ресурса – Воде ! Ко побеђује у овој причи о МХЕ ? Приватни капитал или Природа неопходна за Живот ? Да ли бунт може победити криминал ? Да ли ћемо остати неми на изградњу 856 МХЕ или ћемо рећи стоп уништавању Природе ?

Нико није против преласка на обновљиве изворе енергије али треба имати на уму и чињеницу да је Србија НАЈСИРОМАШНИЈА земља Балкана и региона када су у питању површинске домицилне воде, а решавати енергетске проблеме, који НЕ МОГУ ДА СЕ РЕШЕ у великој мери са мини хидроцентралама у овим заштићеним природним подручјима је ПОТПУНО БЕСМИСЛЕНО!!! " (аутор цитираног текста : Стефан Тошић www.ecoblog.info/sr/author/stefan).

Из правног угла гледано, чл. 74 Устава Републике Србије гарантује следеће:

Свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању.

Свако, а посебно Република Србија и аутономна покрајина, одговоран је за заштиту животне средине.

Свако је дужан да чува и побољшава животну средину”.

Што се МХЕ тиче, уопштено речено, сви проблеми произилазе од Закона који дозвољава њихову градњу, а који је још увек на снази. Питање како и да ли се дозволе издају у складу са овим законом и Законом о управном поступку је секундарно питање, које не решава дефинитивно овај главни проблем, јер све док је Закон на снази постоји и могућност његове лоше примене (нарочито од стране локалних власти). 

Инвеститори образлажу да је градња МХЕ јевтинија од ветрењача. То није никакав оправдавајући аргумент. Ефективно, уместо да сваки инвеститор гради по једну или више МХЕ, које су погубне за здраву воду и биодиверзитет, зашто уместо тога не уједине њихов капитал, па уложе - као свуда у свету - у, на пр., соларне панеле који не само што нису штетни за природу него би им омогућили и много већу зараду. А ако инвеститори не могу да се договоре о уједињењу њиховог капитала, то је њихов проблем, не проблем српске природе од непроцењиве вреднoсти за све нас. 
 
У осталом, није тачно да нас Европа принуђује да градимо МХЕ. Она захтева само да инвестирамо у „зелену“ енергију. Она не сматра да је грађење МХЕ по малим планинским рекама „зелено“, јер их ни она више не гради на тим местима, него улаже у друге „зелене“ изворе енергије. Другим речима, ми би, ако то желимо, пре "ушли" у Европу без МХЕ него са њима, узимајући у обзир њихове катастрофалне еколошке последице. Ако су они чинили грешке у овом домену - што сад и сами виде - то не значи да ми треба их понављамо. 
 
Не разумемо ни српске банке које улажу (давањем кредита) у МХЕ које су унапред осуђене на „економску смрт“. Ефективно, МХЕ не могу да имају дугорочну економску будућност, зато што су очигледно катастрофалне за животну средину !
 
Закључак : Чланови закона који дозвољава и регулише грађење МХЕ морају да буду поништени, или од стране Скупштине или од стране Уставног Суда. По нашем мишљењу, овај закон је у очигледној супрoтности са чл. 74 Устава Србије, јер начин на који се граде МХЕ и њихове последице представљају праву еколошку катастрофу, чињеница коју наши врхунски (некорумпирани) стручњаци стално потврђују. И на крају, ако Уставни Суд Србије поништи део закона везаног за МХЕ, суд ЕУ неће никад моћи да поништи његову пресуду, јер, ефективно, ако ставимо на "вагу правде" економски интерес појединаца, тј. приватих инвеститора, и дугорочни национални интерес Србије за очувањем њених река, одговор је јасан за сваког. Аргумент о 2 % струје је у том погледу без икаквог ефекта, јер постоје друге опције за овај део струје, као на пр. улагање у оптималну продуктивност Ђердапа или "учење" народа да штеди струју, а не да му се узимају реке па да му се каже : трошите, јер имамо је довољно, нарочито захваљујући вашим рекама. То је у ствари позив на екоцид ! 
 
Зато: Потпишите ову грађанску иницијативу СТОП МХЕ на свим рекама Србије
 
Подсећамо Вас да по члану 56. Устава Републике Србије, свако има :
 
” Право на петицију
 
Члан 56.

Свако има право да, сам или заједно са другима, упућује петиције и друге предлоге државним органима, организацијама којима су поверена јавна овлашћења, органима аутономне покрајине и органима јединица локалне самоуправе и да од њих добије одговор када га тражи.

Због упућивања петиција и предлога нико не може да трпи штетне последице.

Нико не може да трпи штетне последице за ставове изнете у поднетој петицији или предлогу, осим ако је тиме учинио кривично дело.

 

                                                                                              19. јануар 2019.

 

Удружење грађана ”Одбранимо реку Брајковину од МХЕ”    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Удружење грађана ”Одбранимо реку Брајковину од МХЕ” da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...