Uvođenje radnog mesta SPECIJALNI PEDAGOG u redovne škole

Uvođenje radnog mesta SPECIJALNI PEDAGOG smera za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja kao obavezni član tima pedagoško-psihološke službe u osnovnim i srednjim školama u Srbiji.

 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Nemanjina 24

11000 Beograd 

 

 

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

 

 

P E T I C I J U

 

za uvođenje  radnog mesta SPECIJALNI PEDAGOG smera za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja kao obavezni član tima pedagoško-psihološke službe u osnovnim i srednjim školama u Srbiji.

 

 

Novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđena je mogućnost zapošljavanja specijalnih pedagoga u okviru osnovnih škola, ali ne i obaveznost uvođenja ovog stručnog profila kao obaveznog člana multidisciplinarnog tima pedagoško-psiholoških služba u školama u Srbiji. Specijalni pedagog ima kompetencije u radu sa problematičnim i poremećajima ponašanja kod dece, izradi programa prevencije i tretmana u borbi protiv nasilja, bolesti zavisnosti i drugih poremećaja u ponašanju dece i mladih, kako u preventivnom tako i u korektivnom radu. Neophodno je uvesti ovaj stručni profil kao obavezan, kako bi se sistemski država i društvo uhvatili u koštac sa rešavanjem problema u ponašanju dece i mladih.


Ivana Vučković    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Ivana Vučković da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Facebook